Шапка
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 51 тел./факс 8(0542) 22-00-82 E-mail:sodb@ukr.net
Menu2
Menu1
Menu1
Menu1
Menu4
Menu5
Menu3
Menu16
Menu3
Menu5
Menu14
Menu3

Пункт вільного доступу до INTERNET

ПРАВИЛА
користування Пунктом вільного доступу до Інтернету

КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей"

1. Загальні положення
 1. Пункт вільного доступу до Інтернету (далі – Пункт) створено в рамках програми «Бібліоміст».
 2. Пункт підпорядковується сектору інформаційних технологій, електронних ресурсів та обліку користувачів.
 3. Пункт створено з метою надання кожному користувачеві бібліотеки можливості вільного доступу до світових інформаційних ресурсів через комп'ютерну мережу Інтернет.
 4. Робота Пункту регулюється Статутом і наказами бібліотеки, «Правилами користування КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей"; рекомендаціями Української бібліотечної асоціації: «Доступ до Інтернету як бібліотечна послуга», рекомендаціями щодо використання техніки, отриманої бібліотеками в рамках конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» програми «Бібліоміст», та цими правилами.
 5. Право користуватися послугами Пункту надається виключно користувачам бібліотеки при наявності читацького квитка.
 6. Діти віком до 8 років обслуговуються лише в присутності батьків чи осіб, що їх заміняють, та під їх відповідальність.
 7. Користувач Пункту повинен володіти загальними навичками роботи з персональним комп’ютером.
 8. Перелік послуг, що надаються в Пункті, затверджується наказом директора Бібліотеки.
2. Організація роботи Пункту
 1. Бібліотека зобов’язана:
  • створювати умови для використання мережі Інтернет;
  • надавати допомогу в доборі потрібної інформації, допомагати орієнтуватися в ній;
  • формувати у користувачів потребу в інформації;
  • вести зошит обліку роботи Пункту, фіксувати в них час користування та вид послуги, тему пошуку інформації, тренінгу чи консультації.
 2. Пункт відповідає за:
  • надання технічної можливості доступу до мережі Інтернет;
  • розробку, ознайомлення користувачів з правилами користування Пункту та їх дотримання;
  • популяризацію корисних електронних ресурсів мережі Інтернет;
  • розробку рекомендаційних матеріалів і списків WEB-адрес з окремих актуальних питань.
3. Режим і порядок роботи Пункту
 1. Режим роботи Пункту:
  • понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця: з 9-00 до 17-30 год.
  • неділя: з 9-30 до 16-30 год.
  • вихідні дні: субота і санітарний день.
 2. Режим роботи у передсвяткові дні та у літній період встановлюється адміністрацією бібліотеки.
 3. Користування Пунктом встановлюється у порядку черговості.
 4. Користувачі-діти мають пріоритетне право на обслуговування в Пункті, якщо існує черга на доступ до ПК.
 5. Тривалість одного сеансу роботи: 30 хвилин для дітей віком до 10 років; до 60 хвилин – для дітей віком від 10 до 18 років і дорослих.
 6. За умови наявності вільних комп’ютерів користувачі-дорослі можуть працювати більше однієї години. У разі виникнення черги – лише 1 годину.
 7. За одним робочим місцем дозволяється знаходитися одночасно лише одній особі.
 8. У випадках будь-яких збоїв технічного характеру користувач повинен повідомити про це адміністратора Пункту. У такому разі йому буде дозволено зайняти інше робоче місце або запропоновано альтернативні джерела інформації.
 9. Облік роботи Пункту здійснюється в спеціальному зошиті, форма якого затверджена директором.
 10. Нагляд та дотримання користувачами вимог цих правил здійснюється працівниками сектора інформаційних технологій, електронних ресурсів та обліку користувачів.
4. Права користувачів Пункту

Користувач має право:

 1. Використовувати всі послуги користування персональним комп’ютером:
  • робота в текстовому та графічному редакторах;
  • користування електронною поштою;
  • спілкування в мережі Інтернет;
  • гра у пізнавальні ігри;
  • перегляд кіно-та відеофільмів;
  • пошук зображення або музики в мережі Інтернет;
  • запис інформації на CD, DVD та флеш-носій без порушення авторських прав та прав інтелектуальної власності;
  • роздрукування матеріалів з Інтернету на принтері, згідно з «Порядком надання додаткових бібліотечних послуг на платній основі КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей", затвердженим відповідним наказом бібліотеки.
 2. Користуватися Пунктом від 30 хвилин до 1 години в залежності від свого віку.
 3. Отримувати консультації з використання пошукових систем Інтернет, тривалістю до 10 хвилин.
 4. Зберігати отриману інформацію в робочій теці під своїм прізвищем.
 5. Копіювати інформацію з Інтернету з дозволу та за допомогою адміністратора.
5.Обов’язки користувачів Пункту

Користувач зобов’язаний:

 1. Дотримуватися цих правил та «Правил користування КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей".
 2. Відзначати в адміністратора Пункту час початку і закінчення роботи, види послуг, що він їх потребує, тематику інформаційного запиту.
 3. Повідомляти адміністратора Пункту про всі неполадки, порушення, помилки, що виникли в процесі роботи.
 4. Дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і правил пожежної безпеки.
 5. Дбайливо ставитися до майна, технічного і програмного забезпечення Пункту.
 6. Ввічливо спілкуватися з адміністратором Пункту та іншими користувачами; не чинити дій, які можуть зашкодити іншим користувачам.
 7. Компенсувати нанесений матеріальний збиток, у випадку виникнення такого з його вини, згідно з чинним законодавством України. Відповідальність за шкоду, нанесену неповнолітнім користувачем, несуть його батьки.

Користувачеві забороняється:

 1. Перегляд і розповсюдження в мережі Інтернет матеріалів, заборонених чинним законодавством України, перегляд сайтів, які містять зображення порнографічного змісту, або пропагують насилля над особистістю.
 2. Знищення, додавання і модифікування інстальованого комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення, а саме: створення і використання будь-яких програм, направлених на отримання несанкціонованого доступу до будь-яких систем; створення і свідоме розповсюдження вірусів, перевантаження серверів і комп’ютерних програм; інсталювання будь-якого програмного забезпечення з Інтернет або з власних дисків, флешок на комп’ютери в Пункті.
 3. Самостійне копіювання матеріалів з Інтернету на CD, DVD та флеш-носій.
 4. Робота за окремим робочим місцем більше однієї особи.
 5. Пошкодження або крадіжка комп’ютерного обладнання та іншого майна Пункту.
 6. Відвідування Пункту у верхньому одязі, з будь-якими сумками та іншими великогабаритними речами, домашніми тваринами, легкозаймистими речовинами.
 7. Вживання їжі та напоїв біля комп’ютерної техніки.
 8. Використання Інтернету для комерційних справ (продажу, купівлі, рекламування товарів, послуг).
 9. Голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном.
 10. Пересідання з одного робочого місця на інше.
 11. Вмикання, вимикання та перезавантаження комп’ютера без відома адміністратора.
 12. Вмикання звуку на комп’ютері на повну гучність та перевантажування навушників.
 13. Скачування файлів великого об’єму без погодження адміністратора.
6. Відповідальність за порушення правил користування Пунктом
 1. Користувачі, які порушують ці правила, позбавляються права користування Пунктом.
 2. За навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
7. Бібліотека не несе відповідальності
 1. За зміст Інтернет-сайтів та новизну або точність приведеної там інформації.
 2. Будь-який зрив у роботі з причин, не залежних від працівників бібліотеки.


Краєзнавчий блог: Рідний край вивчай та знай

АКТУАЛЬНІ
РУБРИКИ

Сторіччя Української революції
1917-1921 рр.


Ярослав Мудрий - князь київський

Сумщина олімпійська

Краєзнавчий атлас Сумщини

Благодійні акції
Анализ веб сайтов