Page 10 - Рокам ніколи пам'яті не стерти
P. 10
1 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

КНИЖКА

к

Красноармейскую И Общие сведения ЛЬНОСТИ
всегда при себе.
1. Помер военно-учетной
-одерж ивать

1. Фамилия 2. Грамотность .и о о т е • ЧІІ
2. Имя и отчество
3. Зі^ЦШ-С и должность окончил техникум, р J то

г указатьег*

4. Наименование части з. Национальность

5. JНанмеио^ШЛ^нп£л^пВпітзлАеіения v(батальон, 4 Гот рождения

рота) г Год призыва (указать. rтaаtкfж'rеe — норtмаль-

6. № личного знака --------------- - яый

Личная пвднпп.; **адсльца книжки У
У>У ___
0. Каким военкоматом приза.,*
-- •-ÿТ*<гVciг*.і«иа/ь\-Гï.
/ /Шч ^ -------

.4 7. С п е ц и а л ь н о с т ь до призыва

Ш

У кожній бібліотеці можна взяти і прочитати книгу «Подвиг»,
авторами якої є І. Т. Гриченко, М. М. Головін, що вийшла в Харкові в 1977
році у видавництві «Прапор». Ось тут на с. 259 - 260 можна прочитати про
те, як мій прапрадід і ще шість бійців, озброєні ручним кулеметом і
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15