Шапка
40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 51 тел./факс 8(0542) 22-00-82 E-mail:sodb@ukr.net
Menu2
Menu3
Menu1
Menu1
Menu1
Menu4
Menu5
Menu3
Menu16
Menu3
Menu5
Menu5
Menu14
Menu3
Menu8

Українська революція
1917–1921 років

Хронологія подій


1917

Лютий – революційні події в Російській імперії.
16 березня – утворення Тимчасового уряду в Петербурзі. Зречення Миколою II престолу.
17–20 березня – в Києві створено Українську Центральну Раду (УЦР).
23 червня – І Універсал УЦР. Проголошення автономії України.
28 червня – створення Генерального Секретаріату УЦР на чолі з В. Винниченком.
16 липня – II Універсал УЦР. Угода з російським Тимчасовим урядом про взаємне визнання.
7 листопада – більшовицький переворот у Петрограді. Падіння Тимчасового уряду в Росії. Перемога більшовиків. Організація УЦР крайового Комітету для охорони революції в Україні.
20 листопада – III Універсал УЦР. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
Грудень – загальний наступ більшовиків на Україну. Зайняття Харкова.
30 грудня – у Харкові сформовано Народний Секретаріат – перший радянський уряд України на чолі з Артемом (Ф. Сергєєвим) на противагу до УЦР та Генерального Секретаріату УЦР-УНР.

1918

22 січня – IV Універсал УЦР. Проголошення самостійності та незалежності України.
29 січня – бій під Крутами між більшовицькими військами М. Муравйова та об’єднаними військами юнкерів 1-ї Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького та першої сотні новоствореного Студентського куреня під єдиним командуванням А. Гончаренка.
8 лютого – захоплення Києва військами М. Муравйова. Переїзд УЦР на чолі з М. Грушевським та уряду УНР до Житомира.
9 лютого – підписання урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР самостійною державою.
1 березня – УЦР ухвалила закон «Про грошову одиницю УНР», згідно з яким національною грошовою одиницею стала гривня.
2 березня – українські та німецькі війська звільнили Київ від більшовиків. УЦР повернулася до Києва.
3 березня – підписання радянською Росією Брестської мирної угоди з центральними державами, за якою Росія визнала незалежність України.
29 квітня – УЦР ухвалила Конституцію УНР. М. Грушевського обрано Президентом УНР. Державний переворот. Ліквідація УЦР. Проголошення гетьманом України генерала П. Скоропадського.
12 червня – підписання в Києві прелімінарного миру (попередня угода між воюючими сторонами, в якій фіксуються основні положення майбутнього мирного договору) між Українською Державою та радянською Росією.
18–19 жовтня – створення Української Національної Ради у Львові. Проголошення Української держави на територіїГаличини, Північної Буковини та Закарпаття.
Листопад – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) на чолі з Є. Петрушевичем. Створення виконавчої влади Державного Секретаріату на чолі з К. Левицьким. Радянська Росія в односторонньому порядку анулювала Брестську мирну угоду. Створення Директорії УНР на чолі з В. Винниченком.
11 листопада – укладено Комп’єнське перемир’я між Німеччиною та Антантою. Кінець Першої світової війни. Захоплення Румунією Буковини разом з головним містом – Чернівцями. Цього ж місяця поляки окупували Лемківщину, Посяння, Холмщину, Підляшшя.
14 листопада – грамота гетьмана П. Скоропадського про зміну політичного курсу, зокрема про федеральну злуку України і Росії.
18 листопада – битва січових стрільців (СС) з гетьманцями під Мотовилівкою, поразка гетьманців.
Грудень – зречення влади гетьманом П. Скоропадським на користь Директорії. В’їзд Директорії УНР до Киева. Відновлення УНР. Декларація Директорії про відновлення законів УНР. Формування першого уряду Директорії на чолі з В. Чехівським.

1919

Січень – наступ більшовицьких військ на Україну. Оголошення Директорією війни більшовицькій Росії. Захоплення більшовиками Лівобережної України.
22 січня – в Києві, на Софійському майдані, проголошено Акт злуки про об’єднання двох українських держав – УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну.
Лютий – захоплення Києва більшовицькими військами. Директорія та уряд УНР залишили Київ, виїхавши до Вінниці. В. Винниченко зрікся влади. Директорію очолив С. Петлюра.
6-10 березня – III Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Прийняття Конституції УСРР.
Травень-червень – окупація Східної і Південної України армією генерала А. Денікіна.
2 серпня – початок наступу об’єднаних армій УНР і ЗУНР на Київ та Одесу.
31 серпня – Галицькі й Наддніпрянські війська ввійшли в Київ, витіснивши звідти більшовиків. Одночасно в Київ вступили денікінські війська. Щоб не допустити конфлікту, українське командування зідтягнуло свої війська.
Вересень – між армією УНР і повстанською армією Н. Махна підписано угоду про спільні дії проти денікінців.
10 вересня – укладення договору в Сен-Жермені, за яким держави Антанти стали сувереном Східної Галичини. Австрія зреклася Буковини на користь Румунії та Закарпаття – на користь Чехословаччини.
Жовтень – армія А. Денікіна окупувала Правобережну Україну.
Листопад – третій наступ більшовиків на Україну. Витіснення армії А. Денікіна з України.
4 грудня – ухвалення рішення уряду УНР про перехід до партизанських форм боротьби. Від’їзд С. Петлюри до Варшави.
Грудень – більшовики втретє зайняли Київ. Відновлення УСРР. Харків став столицею УСРР.

1920

22 квітня – Варшавський договір між УНР і Польщею про визнання незалежності УНР і військову допомогу.
6 травня – вступ до Києва польських військ під командуванням Ю. Пілсудського і Р.-Е. Смігли за підтримки частин військ С. Петлюри. Переїзд до Києва Директорії.
Червень-серпень – зайняття Києва та захоплення майже всіх земель України, за винятком Галичини, більшовицькими військами.
Жовтень-листопад – бої між військами УНР та частинами Червоної Армії. Перехід уряду та армії УНР через р. Збруч на територію Польської держави. Кінець Української Держави. Армію інтерновано.
Грудень – підписання договору між РСФРР та УСРР, визнання обома сторонами суверенності кожної та утворення військового і господарчого союзу.

1921

18 березня – укладення Ризького мирного договору між Польщею, РСФРР і УСРР, що санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та радянською Росією. Визнання польським урядом УСРР.Краєзнавчий блог: Рідний край вивчай та знай

АКТУАЛЬНІ
РУБРИКИ

2017 - Рік Української революції
1917-1921 рр.


Скарб Ярослава Мудрого

Україна та українці

Благодійні акції
Анализ веб сайтов